Хидроизолация на резервоари за питейна , промишлена вода и басейни

PVC мембраната ALKORPLAN P 35052 е произведен от сив гъвкав поливинил хлорид (PVC-P). Основното приложение на материала е за осигуряване водоплътност при изграждането на  резервоари за питейна вода на бетонова или друга основа. Основното изискване е температурата на водата да е ≤15ºC.
Основните характеристики на материала са: хомогенна геомембрана, одобрена от почти всички държави в Европа, за съхраняване на питейна вода; съставена е от материали, които са в позитивния списък одобрен от EEC за контакт с питейна вода; материалът е UV стабилизиран; устойчив на пробиване и развитие на коренова система съгласно DIN4062 част1; устойчив на гниене и стареене; неустойчив на битумни смеси, масло и смоли, ако са в непрекъснат контакт; несъвместим с полиестерни или полиуретанови изолации; широк капацитет на адаптация при неравни повърхности; много добро ниво на приложимост при постоянна деформация.

Изпрати запитване